Labaratorij za ispitivanje i snimanje

Laboratorij za ispitivanje i snimanje kanalizacijskih i vodoopskrbnih sustava

 

Video (CCTV) inspekcija i ispitivanje na nepropusnost kanalizacijskih i vodoopskrbnih sustava.

 

AEKS d.o.o. posjeduje Laboratorij za ispitivanje kanalizacijskih i vodoopskrbnih sustava akreditiran od Hrvatske akreditacijske agencije prema normi HRN EN ISO/IEC 17025:2007. Područje akreditacije Laboratorija odnosi se na 4 metode ispitivanja: 

  • Ispitivanje ne propusnosti kanalizacijskih sustava zrakom i vodom prema normi HRN EN 1610:2002
  • Ispitivanje vodo ne propusnosti uređaja za pročišćavanje i pohranu otpadnih voda prema normi HRN EN 1508:2007
  • Ispitivanje tlačnih cjevovoda prema normi HRN EN 805:2005
  • CCTV inspekcija kanalizacijskih sustava prema normi HRN EN 13508-2:2011

OLYMPUS DIGITAL CAMERAOLYMPUS DIGITAL CAMERA

Laboratorij za ispitivanje kanalizacijskih i vodoopskrbnih sustava posjeduje Rješenja izdana prema „Pravilniku o posebnim uvjetima za obavljanje djelatnosti ispitivanja vodonepropusnosti građevina za odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda (NN 1/2011) te se nalazi na „Popisu izdanih certifikacijskih rješenja za obavljanje djelatnosti ispitivanja vodonepropusnosti građevina za odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda“ objavljenim na stranicama Ministarstva poljoprivrede.

 

OLYMPUS DIGITAL CAMERAOLYMPUS DIGITAL CAMERA

 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA 

certifikat laboratoriji.png