Politika zaštite zdravlja i sigurnosti

AEKS d.o.o. je tvrtka koja se je opredijelila za trajno osiguranje odgovarajućih radnih uvjeta i radne okoline koji pospješuju zdravlje i sigurnost djelatnika sukladno zakonskim zahtjevima i ostalim primjenjivim propisima, a sve sa ciljem da se radne aktivnosti kontinuirano mogu provoditi na siguran način.

To opredjeljenje prvenstveno zahtjeva identifikaciju opasnosti i rizika za zdravlje i sigurnost djelatnika, stalnu kontrolu utvrđenih opasnosti i rizika, spremnost za prevenciju ozljeda i bolesti, te kontinuirano poboljšanje učinaka i upravljanja sustavom zaštite zdravlja i sigurnosti.

Primarni je cilj uočavanje potencijalno opasnih situacija koje bi mogle dovesti do nezgoda i ozljeda koje utječu na zdravlje i to je jedna od temeljnih odrednica naše politike očuvanja zdravlja i sigurnosti djelatnika zaposlenih u tvrtki AEKS d.o.o..

Sve navedeno predstavlja jasan okvir za postavljanje i revidiranje ciljeva zaštite zdravlja i sigurnosti.

Naš sustav upravljanja zaštitom zdravlja i sigurnosti biti će dokumentiran, implementiran i trajno održavan, te dostupan svim zaposlenicima s namjerom da ih se učini svjesnima njihovih prava i obveza, kao i dostupan ostalim zainteresiranim vanjskim stranama.

Isto tako, sustav upravljanja zaštitom zdravlja i sigurnosti će se periodično revidirati, kako bi ostao primjeren našim potrebama.

Svjesni smo činjenice da su ljudski resursi najvažniji čimbenik realizacije poslovnih procesa, pa su stoga zaštita zdravlja i sigurnost ljudi preduvjeti uspješne realizacije svih radnih procesa.

Stoga AEKS d.o.o. svoju politiku zaštite zdravlja i sigurnosti usmjerava upravo u tom smjeru, kako bismo imali zdravog, motiviranog i zadovoljnog radnika.

U Ivanić Gradu, 01.02.2012.

DIREKTOR:

Zlatko LOJNA, inž. stroj.

POLITIKA ZAŠTITE ZDRAVLJA I SIGURNOSTI.pdf

<img src="http://aeks.hr/aeks/wp-content/uploads/2016/10/bv_logo_m.png">