Hitne intervencije u zaštiti voda i okoliša

Zaštita okoliša

Za izvođenje interventnih radova posjedujemo rješenje izdano od Ministarstva regionalnog razvoja, šumarstva i vodnoga gospodarstva o ispunjenju posebnih uvjeta za obavljanje djelatnosti sprječavanja širenja i otklanjanja posljedica izvanrednih i iznenadnih onečišćenja voda i vodnoga dobra.

  • Tvrtka je osposobljena za djelovanje u svim vremenskim uvjetima te posjeduje specijaliziranu opremu (specijalne autocisterne s ADR certifikatom, dostavna vozila s ADR certifikatom, skimere za skupljanje ugljikovodika s vodenih površina, zračne čepove za kanalizacijske sustave, specijalne alate za čišćenje kanalizacijskih sustava, PVC i apsorbirajuće brane i sl.) za izvođenje interventnih sanacija.
  • Unutar tvrtke organizirano je 24 satno dežurstvo djelatnika, transportnih sredstava i opreme za potrebe hitnih intervencija te je uređen način međusobne komunikacije odgovorne osobe za provođenje državnog plana za zaštitu voda, njegovog zamjenika i rukovoditelja radova.
  • Dosad je diljem Hrvatske izvedeno preko tri tisuće manjih i većih sanacija tla i voda u različitim meteorološkim uvjetima poštujući pravila struke, zakonsku regulativu i najbolju svjetsku praksu.
  • Pružamo usluge tzv ”hladnog pogona’’ za slučajeve hitnih intervencija u zaštiti voda i okoliša.

 

 

 

inter