Projekt čišćenja Rafinerije nafte Rijeka

Kemijsko-mehaničko čišćenje kotla u Rafineriji nafte Rijeka.

objavljeno: 15.03.2021.

Izveli smo kemijsko-mehaničko čišćenje kotla u Rafineriji nafte Rijeka. Radovi su trajali tjedan dana. U kratkom periodu uspjeli smo očistiti površine postrojenja i ukloniti sve nečistoće i na taj način pomogli u održavanju visoke kvalitete i sigurnosti cijelog pogona.