iconAntikorozivna zaštita

Projektiramo, izvodimo i obavljamo kontrolu zaštite od korozije premaznim materijalima u industriji, energetici i brodogradnji svih vrsta čeličnih konstrukcija, tlačnih cjevovoda u hidroelektranama, strojarske i hidromehaničke opreme u hidroelektranama i termoelektranama te spremnicima za razne namjene.

Po pozivu i dolasku na teren procjenjujemo postojeće stanje sustava zaštite od korozije te propisujemo tehnološki postupak sanacije zaštite od korozije. Sukladno propisanom tehnološkom postupku, izvodimo pripremu površine te primjenu zaštitnog sustava premaza.

S obzirom na pripremu površine izvodimo: pripremu abrazivnim čišćenjem (kao abraziv koristimo pijesak, grit, korund i slične abrazive), pripremu vakuum blasting tehnologijom, pripremu pjeskarenjem suhim ledom, pripremu mehaničkim sredstvima (zračnim alatima ili ručno) i pripremu površine mlazom vode pod visokim tlakom (UHP water jetting, raspon tlaka 1300 - 2500 bara). Posjedujemo robotizirani sustav za water jetting tvrtke Falch.

Po završetku radova, izrađuje se završno izvješće te izdaje certifikat o kvaliteti izvedene zaštite.

Odabrani projekt

Antikorozivna zaštita unutarnjih površina u HE Zakučac, HEP Proizvodnja d.o.o.

Uspješno je izvršena antikorozivna zaštita tlačnog cjevovoda, spirale i difuzora na agregatu B, C i D prilikom revitalizacije HE Zakučac, ukupne površine 11.000 m2. 

pogledaj više

U početku radova, potrebno je bilo stvoriti funkcionalnu klimatizaciju kako bi se krenulo s pjeskarenjem do Sa 2.5 prema ISO 8501-1. Nakon dobivene pogodne površine, primijenjena su dva sloja epoksi premaza. Kontrola od strane naručitelja je pokazala da su radovi uspješno izvršeni te se sukladno tome izvršilo završno čišćenje radilišta i zbrinjavanje otpada na ekološki prihvatljiv način. Sveukupno trajanje radova je bilo 4 mjeseca po agregatu.