iconSpecijalna kemijska čišćenja

Kemijska čišćenja parnih i vrelovodnih kotlova snage do 400MW

Prilikom rada kotlovskog postrojenja na stjenkama kotla se stvaraju naslage karbonatnih, silikatnih, korozija, magnetit u prekomjernoj debljini i drugih spojeva zbog kojih može doći do pregrijavanja cijevi i njihovog pucanja, a uz to je i manja izmjena topline preko takvih stjenki što uzrokuje smanjeni stupanj iskoristivosti kotla.

Na novim parnim kotlovima uklanja se korozija, okujine i ostale nečistoće kako prilikom puštanja pare u sustav ne bi same naknadno odvojene čestice oštetile turbinu ili drugu opremu. 

Navedene nečistoće uklanjaju se prisilnom cirkulacijom pomoću kiselina te se na tako očišćene površine kemijskim putem vrši oksidacija željeza u osnovnom materijalu u magnetit (Fe3O4) koji ima funkciju daljnje zaštite tretiranih površina.

Za kemijsko čišćenje i pasivizaciju koristit će se mobilna oprema za kemijsko čišćenje u prisilnoj cirkulaciji.

Pasivizacija cjevovoda i opreme od nehrđajućih čelika (AISI 316, 304, DUPLEX i dr.) u brodogradnji, industriji i energetici

Kiselinski tretman odnosno pasivizacija provodi se radi odstranjivanja produkata zavarivanja na cjevovodima, spremnicima, profilima, procesne i druge opreme. Postupak se obavlja metodama cirkulacije kroz sustav, raspršivanjem ili uranjanjem predmeta u kupke što ovisi o obliku same opreme koja se tretira.

Za navedeni postupak koristi se potrebna mobilna ili stacionarna opreme ovisno o mjestu izvođenja radova.

Odabrani projekt:

TETO Sisak

2015. godine izveli smo projekt kemijskog čišćenja i pasivizacije vodeno-parne strane kotla utilizatora Bloka C u TE-TO Sisak. Obuhvaćeni su sljedeći dijelovi kotla: parni dogrijač kondenzata (PDK), sustav niskog tlaka (NT), sustav visokog tlaka (VT) i napojni spremnik.

pogledaj više

Površine postrojenje je bilo potrebno očistiti od godinama nakupljenih nečistoća: korozije, šljake zavara, prašine, okujina i sličnih čestica koje pri odvajanju od stjenke mogu izazvati oštećenja opreme i uređaja do kojih dolazi proizvedena para iz tog kotla.

Nečistoće su uklonjene pomoću Aeksove opreme i kemijskih sredstava. Korištenjem inhibiranih kiselina na tako očišćenim površinama kemijski je provedena oksidacija željeza na osnovnom materijalu u pasivizirajući sloj koji ima funkciju daljnje zaštite obrađenih površina. Kotao je tretiran nakon potpunog završetka njegove montaže u tri cirkulacijska kruga. Dinamika kemijskog čišćenja provodila se prema terminskom planu koji su usuglasili i naručitelj i izvoditelj.

Otpadne vode od kemijskog čišćenja prebačene su u postrojenje za obradu otpadnih voda i tamo su pročišćene do zadovoljavajućih parametara za okoliš. Nakon završetka radova, kontrolom je utvrđena visoka kvaliteta i korozivna otpornost početnog sloja magnetita čime je kotao mogao biti pušten u pogon.