iconIspitivanje, snimanje i sanacija vodoopskrbnih sustava

Prema zakonu, sve građevine periodički treba podvrgnuti kontroli ispravnosti strukturalne stabilnosti i osiguranja funkcionalnosti koja se dokazuje CCTV inspekcijom sukladno normi Uvjeti za sustave odvodnje izvan zgrada (Sustav kodiranja optičkog nadzora HRN EN 13508-2/AC.)

Za snimanje kanalizacijskih sustava opremljeni smo modernim inspekcijskim kamerama IBAK ORION MODULAR I i HYDRUS. Nakon snimanja, podaci se obrađuju i naručitelj dobiva izvješće u pisanom i digitalnom obliku (DVD).

Prije početka čišćenja kanalizacijskih sustava potrebno je obaviti pregled lokacije kako bi se utvrdilo postojeće stanje sustava. Samo čišćenje izvodi se etapno, od revizionog okna do revizionog okna, specijalnim mlaznicama koje se pokreću vodom pod visokim tlakom.

 Zakonska regulativa sve pravne osobe koje upravljaju građevinama odvodnje i obrade otpadnih voda  obavezuje na ispitivanje nepropusnosti svakih 8 godina. Mi ih ispitujemo na vodonepropusnost prema HRN EN 1508 te HRN EN 1610 i to V i Z metodom u skladu s normom HRN EN/IEC 17025:2015.  

″Z″ metoda ispitivanja vodonepropusnosti

Ovom metodom ispituju se samo cijevi, ispitivanje se izvodi zrakom.

Krajeve cijevi zatvaramo pneumatskim čepovima od kojih jedan sadrži kontrolnu jedinicu s manometrima i kompresorom. Cijevi koje ispitujemo potom dovodimo pod propisani tlak i mjerimo pad tlaka u propisanom vremenu.

″V″ metoda ispitivanja vodonepropusnosti

Ispitivanje vodonepropusnosti sustava vodom - na jednom kraju cijev se začepi pneumatskim čepom, a na drugom dijelu se zatvore sve cijevi u revizionom oknu osim cijevi koja se ispituje.

AEKS d.o.o. je službeno akreditirana tvrtka za sva navedena snimanja od strane Hrvatske akreditacijske agencije.

Sanacija cjevovoda bez iskopavanja

Sanaciju vršimo metodama:

CIPP

Ova tehnologija je najprikladnija za stare gradske jezgre, prometnice, urbane sredine i razne industrijske pogone. Primjenjuje se na sve moguće oblike i materijale postojećih cjevovoda. Saniranje vršimo klasičnom metodom kojom poliestersko crijevo natopljeno dvokomponentnom smolom unosimo u oštećenu cijev ili pomoću komprimiranog zraka, ili pomoću hidrostatskog tlaka vode.

Također predstavljamo i novost na tržištu tj. rehabilitaciju cjevovoda tehnologijom UV zraka, koja je brža i efikasnija od poznatih klasičnih metoda.

Parcijalna sanacija cjevovoda bez iskopavanja

Upotrebom packera vršimo sanaciju puknuća i loših spojeva na cijevima kratkim linerima. Ovu tehnologiju karakterizira efikasnost i ekonomičnost radova rehabilitacije cijevi i loših spojeva. Materijal za sanaciju se sastoji od fiberglass platna impregniranog specijalnim silikatnim ili epoxy smolama. Vrši se na promjerima DN80-DN1200.

Odabrani projekt

Ispitivanje nepropusnosti sustava, TIFON d.o.o., Zagreb

pogledaj više

U sklopu angažmana za TIFON d.o.o., izvršeno je Ispitivanje vodonepropusnosti kompletnog kanalizacijskog sustava na 45 benzinskih postaja (odnosno, oko 6.500 m sustava), uz ispitivanje vodonepropusnosti pedesetak pripadajućih separatora i taložnica.