iconGospodarenje otpadom

Posjedujemo propisne dozvole za sigurno sakupljanje, skladištenje i obradu opasnog i neopasnog otpada. Upisani smo u očevidnik prijevoznika otpada i ukidanja statusa otpada te posjedujemo rješenje o skladištenju vlastitog proizvodnog otpada.

Naše skladište i postrojenje za obradu otpada nalazi se na lokaciji Šarampov Donji i u bliskoj prošlosti je rekonstruirano, dograđeno i usklađeno sa svjetskim standardima, uz sufinanciranje fondova Europske unije. Trenutno raspolaže s korisnom površinom od 1600 m2 za bioremedijaciju.

Naše novoizgrađeno mobilno postrojenje za obradu otpada MPO AEKS, inovativni pogon sa širokim rasponom karakteristika za obradu raznih vrsta zauljenih otpada, primjenom čistih tehnologija u gospodarenju otpadom ima za cilj povećanje energetske učinkovitosti.

MPO AEKS omogućuje nam iskorištavanje korisne sirovine - ugljikovodika iz otpada te njegovo ponovno vraćanje u proizvodni proces ili korištenje kao alternativno gorivo i izvor energije - zeleni smo u svakom našem nastojanju.

Aktivnosti:

- Obrada otpadnih voda
- Bioremedijacija
- Solidifikacija
- Trikanter
- Transport otpada

Odabrani projekt:

Obrada, čišćenje spremnika mazuta i zbrinjavanje otpada trikanterom, HEP-Proizvodnja d.o.o. 

Europskom odredbom o prijelazu svih termo elektrana na ekološki prihvatljivije pogonsko gorivo uvjetovano je čišćenje svih spremnika do gas-free stanja, a otpad nastao čišćenjem spremnika valjalo je obraditi i zbrinuti na ekološki prihvatljiv način.

pogledaj više

Radovi su obuhvaćali izvlačenje taloga pomoću specijalnih vacumaster i vacupress cisterni, uz preuzimanje opasnog otpada i mehaničko kemijsko čišćenje i konzervaciju kompletnog spremnika.

Obrada otpada izvršena je u vlastitim prostorima na lokaciji građevine za gospodarenje otpadom u Ivanić-Gradu, kroz AEKS-ov inovativni in-house razvijeni projekt, MPO AEKS tj. trikanter.  Sav otpad je također zbrinut na AEKS-ovoj lokaciji za gospodarenje otpadom.