iconHitne intervencije

Naša je kompanija, kao stručno i tehnički osposobljena pravna osoba od strane Državne uprave za vode, izabrana za otklanjanje posljedica nastalih u slučajevima iznenadnog zagađenja voda.

Osposobljeni smo za djelovanje u svim vremenskim uvjetima i posjedujemo vrhunsku, specijaliziranu opremu za izvođenje interventnih sanacija - autocisterne s ADR certifikatom, dostavna vozila opremljena prema ADR-u, skimere za sakupljanje ugljikovodika s vodenih površina, zračne čepove za kanalizacijske sustave, specijalne alate za čišćenje kanalizacijskih sustava, PVC i apsorbirajuće brane i slično.

Nudimo i usluge takozvanog „hladnog pogona” za slučajeve hitnih intervencija u zaštiti voda i okoliša.

Odabrani projekt

Sanacija prolivenih ugljikovodika, Dapci, INA d.d.

Uslijed puknuća dijela cjevovoda kroz koji prolazi nafta,  istečeni medij je zahvatio obližnje zelene površine i dio sliva rijeke Česme. 

pogledaj više

Tom je nezgodom zagađeno 23.579 m2 terena. Radovi na sanaciji su se odvijali u zimskom razdoblju i trajali su 3 mjeseca, a zbrinuto je 1.839.600 kg onečišćenog tla. Rezultat obavljenih radova su čista rijeka te zelena površina koja se i danas koristi u poljoprivredne svrhe.